. .

The page is printed

Održivost

Naš ekološki otisak

Koristimo najnovije računovodstvene standarde za prikupljanje i procjenu podataka o ekološkoj izvedbi.

DB Schenker prikuplja podatke vezane za okoliš za kopneni, zračni i pomorski teretni transport, kao i za aktivnosti ugovorne logistike te za objekte u kojima poslujemo (lokacije). Ti podaci uključuju podatke o onečišćujućim tvarima u zraku i o svim relevantnim stakleničkim plinovima navedenima u Protokolu o stakleničkim plinovima

Izračuni za naš trenutni ekološki otisak provode se na isti način kao i prethodnih godina (od 2007.). Sve relevantne podatke prikuplja naš korporativni tim ovlašten za ekologiju. Podaci se potom obrađuju i analiziraju u suradnji s konzultantskom grupom INFRAS, koja je pomogla izraditi EN 16258, europski standard za izračun emisije stakleničkih plinova od usluga prijevoza robe i putnika. Izračun otiska CO2 zadovoljit će zahtjeve standarda ISO 14064-1 i EN 16258.

Ukupne emisija CO2 koju proizvede DB Schenker Logistika 2012. je iznosila oko 15,6 milijuna tona (well-to-wheel = neizravna i izravna emisija, u koju ulazi emisija pri pokretanju određenih komponenti vozila i izravni plinovi koje vozilo ispušta ). Emisije se mogu podijeliti na sljedeći način:

Sažetak svih naših aktivnosti zaštite okoliša može se pronaći u našoj brošuri Okoliš koja se objavljuje svake godine. Također smo snimili film o zaštiti okoliša koji pruža vrlo dobar pregled mjera koje smo poduzeli za različita prijevozna sredstva, aktivnosti logističkih ugovora i naše stacionarne objekte.

DB Schenker Logistics CO2-Emissionen, DB Schenker

Posljednja aktualizacija: 26.10.2015

Na početak stranice